Info om fiber

På styrelsemötet den 13/3 beslutade styrelsen att föreslå stämman att installera ett öppet fibernät. En proposition med alla detaljer kommer tillsammans med kallelsen till föreningsstämman senast den 12/4 men nedan är lite allmän information då det dykt upp synpunkter på att vi i god tid ska informera er medlemmar om inriktning och bakgrund.

Syfte:

 • Få en bättre infrastruktur för digitala tjänster dvs högre kapacitet och öppenhet
 • Få lägre kostnad och större valfrihet för de digitala tjänster man vill använda

Sammanfattning:

 • Genom att installera ett öppet fibernät får vi en mycket bättre infrastruktur för digitala tjänster som ger större valfrihet för er medlemmar att välja tjänster utan att vara bundna till en enda leverantör.
 • Då det är många leverantörer som konkurrerar med varandra i det öppna nätet blir prisbilden en annan än om man är bunden till en enda leverantör.
 • Det höjer värdet och attraktionskraften för föreningen och våra lägenheter.
 • Vi tycker det är en bra princip att var och en betalar för det hen använder.

Vi har gjort en noggrann undersökning och begärt offerter och förhandlat med de två bolag som kan installera öppen fiber hos oss men även jämfört detta med två olika typer av gruppavtal med Comhem (leverantören vi har idag). Alla information om detta finns tillgänglig för dom som är intresserade.

Nedan lite frågor och svar om de två olika lösningarna, öppen fiber vs gruppavtal med Comhem

Frågor och svar om öppet fibernät för BRF Rönninge Källa:

F: Vad skulle det kosta det föreningen?
S: Max 8000 kr/lägenhet som en engångskostnad. Inget annat tillkommer utom möjligen (beroende på avtal) en liten månadskostnad (i så fall mindre än 10kr/lägenhet/månad) för drift och UH av nätet.
F: Höjs avgiften pga detta?
S: Nej. Det ses som en investering och vi har pengar till detta i föreningens kassa.
F: Måste man gå med?
S: Alla lägenheter kommer att få en anslutning men man måste inte teckna något abonnemang eller använda några av de tillgängliga tjänsterna om man inte vill. Det tillkommer alltså ingen kostnad om man inte vill ha några tjänster och ingen subventionerar någon annans tjänster.
F: Vilka bindningstider är det?
S: För tjänster som levereras i fibernätet beror det på vilket avtal ni tecknar själva. Föreningen förbinder sig att låta installatören sköta nätet under en period som beror av installationsavtalet men eftersom nätet är öppet med många tjänsteleverantörer så blir det fri konkurrens ändå (jfr tex med hur elnätet fungerar)
F: Hur ändras värdet på lägenheterna?
S: Sara Engberg, Fastighetsmäklare på Swedbank: Jag skulle starkt rekommendera att installera fiber till lägenheterna. Det kommer att bli en lönsam investering för föreningen och bostadsrättsinnehavarna.
F: Vad händer med mitt Comhem abonnemang och tjänster jag har där?
S: Ingenting. Comhem kommer att finnas kvar i uttagen tillsvidare och de tjänster du har nu kommer att fungera precis som vanligt.

Frågor och svar om gruppavtal med comhem för BRF Rönninge Källa:

F: Varför inte använda Comhem och ett gruppavtal istället?
S: Gruppavtal är en annan sorts tjänst. Det är också dyrt och gynnar dom som använder många tjänster (stort TV paket tex). Det är låst i minst 3 år och utvecklingen går snabbt! Vi i styrelsen tycker det är bättre att ha en bra infrastruktur och att ni medlemmar sedan själva får välja vad ni vill ha (och betala för).
F: Skulle vi inte spara pengar på det?
S: Kanske, men det gäller framförallt i så fall för dom som har många tjänster från Comhem idag.
F: Vad skulle ett gruppavtal kosta?
S: Ca 200 kr mer per månad och lägenhet än vad vi betalar idag. Då ingår ett TV paket (silver), 100/10Mb och fri telefon.
F: Måste man gå med?
S: Ja, alla lägenheter kommer att via föreningen betala 200kr/månad mer än idag för utbudet men man kan ju välja att utnyttja det eller inte, men betala måste man.
F: Skulle avgiften höjas med gruppavtal?
S: Ja, troligen. Allt annat lika blir det en avgiftshöjning på runt 200 kr.
F: Vad är bindningstiden?
S: Minst 3 år med 1 års uppsägningstid.

Info om yttertrappor

Hej alla medlemmar

Som ni vet jobbar vi i styrelsen hårt med att få en entreprenör som kan renovera våra yttertrappor men det har tyvärr inte gått så bra. I dagsläget har vi en enda offert men den är på ett alldeles för högt belopp. Vi kommer därför fortsätta arbetet att hitta en entreprenör men då det kommer att ta ett tag så behöver vi göra något själva under tiden.

Vi kommer därför att i egen regi göra det mest akuta underhållet för att fästa lösa trappsteg etc och kommer att ordna särskilda aktiviteter runt detta i vår och kommer då att behöva lite hjälp från er medlemmar. Vi återkommer med mer information när det blir dags.

För att få ordning på planeringen av arbetet är det bra om ni meddelar styrelsen om ni tycker att er trappa behöver akuta åtgärder. Vi vet redan om några trappor som är riktigt dåliga och kommer också att gå runt och titta igen men det skadar inte att ni meddelar oss vad ni tycker ändå.

mvh
Styrelsen

Senaste medlemsinfo och vårens viktiga datum

Nu finns senaste medlemsinformationen upplagd, se Info för medlemmar.

Det är också värt att påminna om vårens viktiga datum:

 • Årets föreningsstämma är planerad till den 26/4 och i år kommer vi att hålla till i ‘Gluggen’, som är den lilla lokalen i Folkets hus Rönninge. En formell kallelse med årsredovisning mm kommer senast 2 veckor innan.

 • Motioner som ni vill att stämman ska ta upp måste vara inlämnade senast den 8/4 till någon i styrelsen eller i brevlådan nr 39.

 

Info om yttertrappor och halkbekämpning

På fredag den 17/11 kommer Adex att börja arbetet med yttertrapporna genom utföra en inspektion för att vi sedan ska kunna avgöra vad som behöver åtgärdas för resp. trappa. Detta är bara en information till er så ni vet att arbetet startar och ifall ni undrar över vilka som rör sig i området.
När vi har den väderlek det är just nu kan trapporna bli otäckt hala. När ni behöver halkbekämpa finns det bra pulver att köpa på tex Granngården eller Biltema. Det går också bra att använda vanligt grovsalt. Det brukar inte behövas så mycket för att få bort den tunna ishinnan som bildas.
För att sanda finns det sand i en av lådorna vid trappan till den nedre carporten.

Styrelsen i Brf Rönninge Källa

Lite allmän info om snöröjning och halkbekämpning i vår förening:

 • Snöröjning och halkbekämpning av gångvägen runt innergården och i carportarna sköts av R3N Mark & Trädgård på kontrakt vid visst snödjup. Behöver vi extra tillfällen så beställer någon i styrelsen detta (men säg gärna till någon av oss om ni tycker det behövs).
 •  De två gångarna till, och trappan mellan gångväg och carportar sköts av oss gemensamt
 • Gången upp till huset sköts av berörda medlemmar gemensamt.
 • Yttertrappan sköter resp. medlem själv.