Info om yttertrappor och halkbekämpning

På fredag den 17/11 kommer Adex att börja arbetet med yttertrapporna genom utföra en inspektion för att vi sedan ska kunna avgöra vad som behöver åtgärdas för resp. trappa. Detta är bara en information till er så ni vet att arbetet startar och ifall ni undrar över vilka som rör sig i området.
När vi har den väderlek det är just nu kan trapporna bli otäckt hala. När ni behöver halkbekämpa finns det bra pulver att köpa på tex Granngården eller Biltema. Det går också bra att använda vanligt grovsalt. Det brukar inte behövas så mycket för att få bort den tunna ishinnan som bildas.
För att sanda finns det sand i en av lådorna vid trappan till den nedre carporten.

Styrelsen i Brf Rönninge Källa

Lite allmän info om snöröjning och halkbekämpning i vår förening:

  • Snöröjning och halkbekämpning av gångvägen runt innergården och i carportarna sköts av R3N Mark & Trädgård på kontrakt vid visst snödjup. Behöver vi extra tillfällen så beställer någon i styrelsen detta (men säg gärna till någon av oss om ni tycker det behövs).
  •  De två gångarna till, och trappan mellan gångväg och carportar sköts av oss gemensamt
  • Gången upp till huset sköts av berörda medlemmar gemensamt.
  • Yttertrappan sköter resp. medlem själv.