Info om fiber

På styrelsemötet den 13/3 beslutade styrelsen att föreslå stämman att installera ett öppet fibernät. En proposition med alla detaljer kommer tillsammans med kallelsen till föreningsstämman senast den 12/4 men nedan är lite allmän information då det dykt upp synpunkter på att vi i god tid ska informera er medlemmar om inriktning och bakgrund.

Syfte:

  • Få en bättre infrastruktur för digitala tjänster dvs högre kapacitet och öppenhet
  • Få lägre kostnad och större valfrihet för de digitala tjänster man vill använda

Sammanfattning:

  • Genom att installera ett öppet fibernät får vi en mycket bättre infrastruktur för digitala tjänster som ger större valfrihet för er medlemmar att välja tjänster utan att vara bundna till en enda leverantör.
  • Då det är många leverantörer som konkurrerar med varandra i det öppna nätet blir prisbilden en annan än om man är bunden till en enda leverantör.
  • Det höjer värdet och attraktionskraften för föreningen och våra lägenheter.
  • Vi tycker det är en bra princip att var och en betalar för det hen använder.

Vi har gjort en noggrann undersökning och begärt offerter och förhandlat med de två bolag som kan installera öppen fiber hos oss men även jämfört detta med två olika typer av gruppavtal med Comhem (leverantören vi har idag). Alla information om detta finns tillgänglig för dom som är intresserade.

Nedan lite frågor och svar om de två olika lösningarna, öppen fiber vs gruppavtal med Comhem

Frågor och svar om öppet fibernät för BRF Rönninge Källa:

F: Vad skulle det kosta det föreningen?
S: Max 8000 kr/lägenhet som en engångskostnad. Inget annat tillkommer utom möjligen (beroende på avtal) en liten månadskostnad (i så fall mindre än 10kr/lägenhet/månad) för drift och UH av nätet.
F: Höjs avgiften pga detta?
S: Nej. Det ses som en investering och vi har pengar till detta i föreningens kassa.
F: Måste man gå med?
S: Alla lägenheter kommer att få en anslutning men man måste inte teckna något abonnemang eller använda några av de tillgängliga tjänsterna om man inte vill. Det tillkommer alltså ingen kostnad om man inte vill ha några tjänster och ingen subventionerar någon annans tjänster.
F: Vilka bindningstider är det?
S: För tjänster som levereras i fibernätet beror det på vilket avtal ni tecknar själva. Föreningen förbinder sig att låta installatören sköta nätet under en period som beror av installationsavtalet men eftersom nätet är öppet med många tjänsteleverantörer så blir det fri konkurrens ändå (jfr tex med hur elnätet fungerar)
F: Hur ändras värdet på lägenheterna?
S: Sara Engberg, Fastighetsmäklare på Swedbank: Jag skulle starkt rekommendera att installera fiber till lägenheterna. Det kommer att bli en lönsam investering för föreningen och bostadsrättsinnehavarna.
F: Vad händer med mitt Comhem abonnemang och tjänster jag har där?
S: Ingenting. Comhem kommer att finnas kvar i uttagen tillsvidare och de tjänster du har nu kommer att fungera precis som vanligt.

Frågor och svar om gruppavtal med comhem för BRF Rönninge Källa:

F: Varför inte använda Comhem och ett gruppavtal istället?
S: Gruppavtal är en annan sorts tjänst. Det är också dyrt och gynnar dom som använder många tjänster (stort TV paket tex). Det är låst i minst 3 år och utvecklingen går snabbt! Vi i styrelsen tycker det är bättre att ha en bra infrastruktur och att ni medlemmar sedan själva får välja vad ni vill ha (och betala för).
F: Skulle vi inte spara pengar på det?
S: Kanske, men det gäller framförallt i så fall för dom som har många tjänster från Comhem idag.
F: Vad skulle ett gruppavtal kosta?
S: Ca 200 kr mer per månad och lägenhet än vad vi betalar idag. Då ingår ett TV paket (silver), 100/10Mb och fri telefon.
F: Måste man gå med?
S: Ja, alla lägenheter kommer att via föreningen betala 200kr/månad mer än idag för utbudet men man kan ju välja att utnyttja det eller inte, men betala måste man.
F: Skulle avgiften höjas med gruppavtal?
S: Ja, troligen. Allt annat lika blir det en avgiftshöjning på runt 200 kr.
F: Vad är bindningstiden?
S: Minst 3 år med 1 års uppsägningstid.