Välkommen till vår hemsida

Rönninge källa är en bostadsrättsförening i Rönninge, Salems kommun.

Syftet med hemsidan är att sprida information om föreningen till i första hand alla medlemmar, men även till andra intresserade. Om du vill informera eller kontakta föreningens medlemmar om något så kan du be någon i styrelsen om hjälp med att lägga ut texten på hemsidan.