Trivselregler för boende i BRF Rönninge Källa

Uppdaterade 2022-03-01

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på när vi bor i BRF Rönninge Källa. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med ett gemensamt intresse för vårt boende.

Trivselreglerna här nedan är en komplettering till föreningens stadgar.

Som boende i BRF Rönninge källa förbinder jag mig att:

 • vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom såsom trädgårdsredskap och den gemensamma gården.
 • om skada eller fel uppstår eller upptäcks göra felanmälan direkt till berörd leverantör (t.ex. Tele 2) eller till någon i styrelsen.
 • respektera parkeringsrekommendationerna på innergården och Engelsbergsvägen samt inte utnyttja föreningens gästparkering för min ”andra” bil. Gästparkeringen är avsedd för föreningens tillfälliga gäster.
 • källsortera hushållssopor i de behållare som finns i soprummen och köra övrigt avfall till återvinningsstationen.
 • använda timer till motorvärmaren så att den inte står på hela natten (föreningen tillhandahåller uttag och timer).
 • respektera den mark (skötselområde) som hör till lägenheterna på bottenvåningen.
 • ha minst en fungerande brandvarnare på varje våning.
 • inte använda lägenheten, skötselområdet eller gemensamma utrymmen (inkl. gården) på ett sätt som kan vara störande för kringboende.
 • ha uppsikt över mitt husdjur. Djurägaren ansvarar för alla kostnader som uppstår om djuret förstör eller förorenar föreningens (t.ex. sandlådan) eller annan medlems egendom. Föreningens kattägare har bildat en ”kattgrupp” som ansvarar för att städa vid gungorna och sandlådan varje dag. Om man har utekatt/er, ta kontakt med kattgruppens sammankallande Anette Forsberg 0707328709.
 • bommen till infarten stängs när jag kör ut från gården.
 • inte använda tvätt- eller diskmaskin, spela hög musik eller dylikt på obekväma tider utan i största möjliga mån ta hänsyn till varandra.