Bygginformation

För att göra förändringar i lägenheten eller skötselområdet krävs alltid styrelsens tillstånd. För att underlätta för er medlemmar har styrelsen ett antal generella riktlinjer om vad man får göra. Du måste ändå alltid söka tillstånd hos styrelsen för just din förändring. En viktig regel när du bygger om är att alla el- och vvs-arbeten måste utföras av fackmän.

I värmecentralen finns ritningar på bland annat el- och teleinstallationerna. Där finns också en stege. Alla i styrelsen har nyckel och följer med och låser upp om du vill.

Fasadfärg
Färg:
Bestå täckfärg i olika kulörer. 
Ljusa husen
: Fasad S 1502-Y, entrépartier blå 841 Storsjön
Mellangrå: Fasad S 4502-Y, entrépartier rosa S 2010-Y90R, gul 8 Honung
Mörkgrå: Fasad S 7502-Y, entré grön 88 Salvia
Vita snickerier samtliga hus: S 0502-Y
Carport utsida: S 7502-Y
Carport insida: S 1502-Y
Carport dörrar: S 3050-R90B
Staket: S 7502-Y

rk3.jpg

Markiser
Det är tillåtet att sätta upp markiser om de har samma utseende och färgsättning som de som redan sitter uppsatta i föreningen. Se bilden för ett exempel. Markisväven heter 5009/11.

Takboxar
Det är tillåtet att sätta upp en lyftanordning för takbox under taket i carporten, men innan du börjar måste du visa styrelsen en ritning över uppsättningen för godkännande.

Innerväggar
Det är oftast tillåtet att sätta upp en vägg  eller att riva en vägg om den inte är bärande men sök tillstånd hos styrelsen innan arbetet påbörjas.

Inglasning av balkong
Du får glasa in balkong och entrén om du använder samma konstruktion och utseende som blivit standard i föreningen, se bilden. Du måste ändå ha formellt, skriftligt tillstånd av styrelsen. Fråga gärna någon i styrelsen om du är osäker.

Bygglov
Eventuella bygglov söker du och betalar själv. Information och blanketter för bygglov hittar du på kommunens hemsida