4. Bygginformation

För att göra förändringar i lägenheten eller skötselområdet krävs alltid styrelsens tillstånd. För att underlätta för er medlemmar har styrelsen ett antal generella riktlinjer om vad man får göra. Du måste ändå alltid söka tillstånd hos styrelsen för just din förändring. En viktig regel när du bygger om är att alla el- och vvs-arbeten måste utföras av fackmän.

Den röda färgen på våra hus och staket har färgkoden S4040-Y90R och den beiga S2010-Y10R. Våra blå ytterdörrar har färgkod S3050-R90B.

I värmecentralen finns ritningar på bl.a. el och tele installationerna. Där finns också en stege. Alla i styrelsen har nyckel och följer med och låser upp om du vill.

rk3.jpg

Markiser:

Det är tillåtet att sätta upp markiser om dom har samma utseende och färgsättning som de som redan sitter uppsatta i föreningen. Se bilden för ett exempel. Markisväven heter 5009/11

Takboxar:
Det är tillåtet att sätta upp en lyftanordning för takbox under taket i carporten men innan du börjar måste du visa styrelsen en ritning över uppsättningen för godkännande.

Innerväggar:
Det är oftast tillåtet att sätta upp en vägg  eller att riva en vägg om den inte är bärande men sök tillstånd hos styrelsen innan arbetet påbörjas.

Friggebodar:
Kommunen tillåter inte friggebodar på respektive lägenhets egen mark. Detta på grund av att föreningen ur bygglovs-synpunkt betraktas som ett flerfamiljshus med bara en enda (gemensam) tomt.

 

Inglasning balkong:

Du får glasa in balkongen och entren om du använder samma konstruktion och utseende som blivit standard i föreningen, se bilden. Du måste ändå ha formellt, skriftligtrk4.jpg

tillstånd av styrelsen. Observera att du måste ha bygglov och det söker du och betalar själv.  Fråga gärna någon i styrelsen om du är osäker.

Mer information och blanketter för bygglov hittar du här: http://www.salem.se/Innehall/Bygga–bo/Bygglov/