Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Årsmöte 
Bifogat finner ni kallelsen till årets föreningsstämma. Till kallelse och dagordning för mötet.

Tid: Onsdagen den 26 april kl. 18.30
Plats: Villa Skönvik i Rönninge

Justering av föreningens stadgar mm
Den 1 januari 2023 justerades bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. Dessa lagändringar leder till att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Förslag till ändring av stadgar och lite annat material kommer att skickas ut i god tid innan stämman.

Matpreferenser
Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. Vi börjar som vanligt innan mötet med att äta smörgåstårta och dricka något gott. Meddela någon i styrelsen eventuella allergier.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!

Aktuell information

Årsstämma
Den 26 april kommer vi att ha vår ordinarie årsstämma, boka in datumet i almanackan. Kallelse kommer snart.

Radonmätning
Alla medlemmar kommer att få ett brev från företaget som håller i radonmätningen angående resultatet av mätningen i just er lägenhet. Sammanställning och eventuella åtgärder kommer att redovisas på årsstämman. 

Bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att alla måste kontakta sitt försäkringsbolag själva för att lägga till bostadsrättstillägget. Det ingår inte längre i föreningens försäkring. Se tidigare information.

Nya stadgar
Reviderade stadgar ligger på hemsidan under Dokument i menyn. Samt bifogas Stadgar 2023.

Hälsningar styrelsen

Gott nytt år!

Årsstämma 
Styrelsen vill informera om att årsstämman kommer att bli under april månad. Eventuella motioner skall vara inkomna före utgången av februari månad.

Mer information kommer framöver.

Bostadsrättstillägg
Vi vill också påminna er om att teckna bostadsrättstillägg i era hemförsäkringar då detta inte längre ingår i föreningens försäkring.