3. Dokument

Här finns dokumentation och beskrivningar på sånt som kan vara av intresse för er medlemmar.

Skötselområden mm:

Skötselområden, allmänt
Karta för skötselområden, övervåning
Karta för skötselområden, nedervåning

Stadgar och regler:

Stadgar för Brf Rönninge Källa
Tolkning av stadgar

Trivselregler

Instruktioner:

Instruktion för att stänga av vattnet

Bruksanvisning ny elmätare

Instruktion elmätaren

Rengöring av ventilationsfläkt
Instruktion för byte av kran-packning

Instruktion för gräsklipparen

Allmän information:

Årsplan Brf Rönninge Källa

Grannsamverkan: allmän information
Grannsamverkan: mall för inventarieförteckning
Tips och trix för att undvika brott och stöld

Föreningens energideklaration

Parkerings information Brf Rönninge Källa samt information om Gästparkering och biltrafik på gården