Kontaktuppgifter, styrelse mm

Föreningens styrelse

Ordinarie ledamöter
Lasse Andersson Engelsbergsvägen 31, ordförande. Tel. 0705382212.
Anette Forsberg, Engelsbergsvägen 69, sekreterare
Anna Haag-Alvarsson, Engelsbergsvägen 41 
Per-Erik Ståhl, Engelsbergsgatan 29
Tommy Sund, Engelsbergsvägen 7

Föreningens fakturaadress
BRF Rönninge källa
Fack 55890966
R855
106 37  Stockholm

Felanmälan

Kabel-TV och Fiber
Kabel-tv har föreningen via Tele2. Meddela styrelsen om du felanmäler.

Fiber har varje medlem ett individuellt avtal för, styrelsen behöver inte informeras.

Trasig belysning i carport eller på gården
Kontakta någon i styrelsen.

Problem med värme eller varmvatten
Kontakta någon i styrelsen.