Miljörummet

Hej allihopa!

Här är en liten påminnelse om vad som gäller i miljörummet så att vi håller det så städat och snyggt som möjligt. 

  • Endast förpackningar som kommer från hushållen skall slängas i containrarna. 
  • Stora emballage från saker vi köper får vi snällt åka till återvinningen med, det är inget som SRV ska ta hand om.
  • Ta isär och platta till kartonger och förpackningar. Då får det plats mer i containern.

Av någon anledning har de inte tömt glas på ett tag och då är det inte så bra om vi ställer hela golvet fullt med flaskor. Avvakta med att lämna glas i miljörummet tills de tömt, alternativt lämna till återvinningen.

Om vi hjälps åt blir det mycket bättre!    

Mvh styrelsen

Vårstädning

Äntligen vår!

Det betyder att vårens gemensamma städdag närmar sig. Boka in lördagen den 13 maj kl. 10-12 i almanackan. 

Vi avslutar som vanligt med att grilla och fika tillsammans.

Vi vill också passa på att påminna om att kommunen närsomhelst kommer att sopa vår gata. Därför ber vi alla med avställda eller på annat sätt långtidsparkerade bilar att flytta dem så att vi får det vårfint även på gatan.

Välkomna!
hälsar styrelsen

Budget 2023 med mera

Hej alla!

Styrelsemöte om budget 2023
Styrelsen har haft budgetmöte inför 2023. På grund av det allmänna ekonomiska läget i omvärlden med kraftigt höjda räntor, dyrare el och mycket dyrare fjärrvärme har styrelsen tvingats fatta följande beslut:

  • Hyrorna kommer att höjas med 2,5%
  • Avgiften för helelbil och laddhybrider kommer att höjas med 75%
  • Vi kommer att avvakta med investeringen av laddstolpar
  • Värmen har sänkts med 1 grad, förväntad inomhustemperatur är då 19-20 grader
  • Omförhandla försäkringen, eventuellt byta bolag

Städdag
Vi påminner om städdagen på lördag. Då träffas vi för höstens gemensamma städdag mellan kl. 10-12. Den avslutas som vanligt med korvgrillning och fika. Då kan man också passa på att bättringsmåla om behov finns, det finns färg i alla kulörer. Då kan vi också fortsätta prata om kommande budget och svara på frågor.

Radonmätningen
Förhoppningsvis har alla hängt upp sina radon-dosor enligt bifogad instruktion. De kommer att samlas in runt lucia.

Hälsningar styrelse