Aktuell information

Till att börja med vill vi önska alla ett Gott nytt 2024!

Föreningsstämma
Årets ordinarie föreningsstämma är bokad till den torsdagen den 25 april i Villa Skönvik. Mer information kommer framöver. 

Motioner skall vara inkomna till styrelsen torsdagen senast den 29 februari.

Miljörummet
Vi vill påminna om vad som gäller i miljörummet
– Ingenting får ställas på golvet. Då riskerar vi att containrarna inte blir tömda då SRV inte kommer åt att arbeta.
– Bara sådant som passar i våra containrar och är återvinningsbart får slängas där. Om det är fullt i plastbehållaren så slängs plasten istället tillfälligt som brännbart.
– Grovsopor med mera får man själv ta till återvinningscentralen.
– Den lilla hyllan är endast till för att vi ska kunna byta böcker med varandra. Inga andra saker skall ställas där.                                    

Hälsningar styrelsen

Glöggmingel, budget mm

Glöggmingel
Styrelsen vill bjuda in till Glöggmingel den 2:a advent. Söndagen den 10 december kl. 15.00. Då bjuder vi på en sprakande brasa, varm glögg och pepparkakor.
Varmt välkomna!

Ljus i december
En liten påminnelse inför den mörka årstiden då det är så mysigt att tända ljus, var försiktiga och glöm inte att kontrollera brandvarnaren så att den fungerar. 

Fryser du?
Om det är någon medlem som upplever att det är för kallt hemma, dvs under 19 grader, kontakta Lasse Andersson.

Budget 2024
Styrelsen har haft budgetmöte inför år 2024 och här kommer information från mötet:

  • Styrelsen har tagit ett beslut om att höja avgiften med 15% från och med 20240101. Det betyder att grundavgiften för de medlemmar som äger en tvåa får en höjning på 545 kr, trean 655 kr och fyran 917 kr.

Varför gör vi denna höjning av avgiften?

  • Som ni vet så har vi haft en kraftig inflation, där priserna på fjärrvärme, vatten/avlopp och avfallshantering har skjutit i höjden.
  • Vi har också räntan på våra lån. Tillsammans har vi drygt 18,8 miljoner i lån i föreningen. Två av lånen är bundna men skall göras om innan årsskiftet, vi har också ett rörligt lån som löper på.

Det som har hänt är följande:

  • 2021/22 hade vi en genomsnittlig ränta på ca 1%. Kostnaderna för våra lån var då strax under 200 000 kr. Det vi nu har tagit höjd för i vår budget är en ränta på 6% under 2024. Det betyder att vi har en ränta som vi skall betala under 2024 på drygt 1 100 000 kr. Med den nya hyreshöjningen på 15% får Rönninge källa in ca 330 000 kr extra.

Räcker den här höjningen?

  • Svar ja, i alla fall under 2024 om inte något oförutsett händer. Det vi gör är att ta pengar tillfälligt från vår kassa, ca 500 000 kr, för att täcka de extra kostnaderna. Det vi alla får hoppas på när vi gör 2025 års budget är att ränteläget då har hamnat på 3-4 %.

Vad får det för konsekvenser för oss det närmaste året?

  • Vi kommer att vara restriktiva med investeringar/underhåll. Men som ni vet när det gäller underhåll så är det bara så att vi flyttar fram kostnaden ett år.

Styrelsen genom Lasse Andersson ordf. Brf Rönninge Källa

Styrelsen önskar er alla en God jul och ett gott nytt år!  

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Årsmöte 
Bifogat finner ni kallelsen till årets föreningsstämma. Till kallelse och dagordning för mötet.

Tid: Onsdagen den 26 april kl. 18.30
Plats: Villa Skönvik i Rönninge

Justering av föreningens stadgar mm
Den 1 januari 2023 justerades bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. Dessa lagändringar leder till att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Förslag till ändring av stadgar och lite annat material kommer att skickas ut i god tid innan stämman.

Matpreferenser
Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. Vi börjar som vanligt innan mötet med att äta smörgåstårta och dricka något gott. Meddela någon i styrelsen eventuella allergier.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!