Inbjudan till glöggmingel mm

Glöggmingel
Vi önskar er alla välkomna till glöggmingel på gården. Vi värmer oss både ut- och invändigt med brasa och varm glögg. 

Tid: Söndagen den 5 december kl. 15.00
Plats: Grillplatsen

Välkomna!


Målningen av våra hus
Målningen är nu klar, förutom vissa detaljer som målarna skall åtgärda. Det återstår också vissa snickerier som vi får ta till våren i det normala underhållsarbetet. Budgeten höll. 

Inglasade balkonger 
Alla medlemmar som har inglasade balkonger måste se över konstruktionen då den måste förstärkas för att orka med de tunga glasrutorna.

Vicevärd
Det är inte någon i föreningen som har anmält intresse för uppdraget som vicevärd. Lasse kommer därför att skicka ut offertförfrågan till en extern fastighetsskötare.

Grannsamverkan
Många föreningar har grannsamverkan för ett tryggare område, detta finns att läsa om på vår hemsida bland annat. Vi vill nu efterfråga intresse för att starta igång detta i vår förening. Vi behöver någon som vill vara kontaktperson i denna fråga. Tag kontakt med oss i styrelsen.

E-postmeddelanden via Fastum
Föreningsmeddelanden som skickas via Fastum ska gå ut till alla medlemmar som har anmält en mailadress, men det verkar fallera ibland. Om det är någon som inte får medlemsinformationen, kontakta sekreterare Anette på anettefo@hotmail.com. 

Hälsningar styrelsen 

 

Målningen är klar, dags för slutbesiktning

Målningen av våra hus är klar inom kort, det återstår endast några fönster och dörrar.

En slutbesiktning ska göras tillsammans med målarna på måndag den 25 oktober med start kl 08.00. Då går vi runt på området för att besikta allt som har målats. De ytor som behöver målas på/förbättras kommer att antecknas i ett protokoll och skall åtgärdas innan slutbetalning genomförs.

Vi kan besikta allt som målats förutom det som är gjort på övervåningarna. Vi ringer på och om ni är hemma kan vi besikta även övervåningen. Om ni inte kommer att vara hemma kan ni kontakta eller skicka mail snarast till ordförande eller någon i styrelsen för att påpeka avvikelser som ni tycker ska åtgärdas på just er övervåning. Då har vi det i protokollet när vi besiktigar på måndag.

Mvh Styrelsen

Städdag och vicevärdförfrågan

Städdag
Äntligen dags för en trevlig städdag tillsammans. Vi avslutar med trivsamt samkväm, lite mat och dryck och godispåsar till barnen. En släpkärra kommer att finnas på plats.

När: Lördagen den 16 oktober kl. 10-12
Välkomna!       

Intresseanmälan vicevärd
Styrelsen har beslutat att anställa en vicevärd till föreningen, där önskemålet är att någon i föreningen vill ta på sig den rollen. Det skulle handla om ca 90-100 tim/år där ca 20 tim är styrelsearbete. Hen skulle vara adjungerande i styrelsen samt kunna vara en person som medlemmarna kan vända sig till. Uppgifterna kan till exempel vara gräsklippning, skötsel av träd och buskar på gården, snöskottning, snickeriarbeten och andra mindre sysslor som har med föreningen att göra. Ersättning kommer att utgå. Om intresse finns, kontakta Lasse Andersson, ordföranden.

Mvh Styrelsen