Vårens aktiviteter

Nu drar det ihop sig för våren aktiviteter, 2 datum att boka in i almanackan.

Föreningsstämman
Årets ordinarie föreningsstämma blir torsdagen den 25 april kl. 18.30 i Villa Skönvik. Som vanligt börjar vi mötet med lite gott att äta och dricka så magen slipper knorra under mötet. Meddela oss i styrelsen om eventuella allergier. Kallelse med dagordning samt övriga dokument skickas ut i god tid. 

Vårstädning
Vårens gemensamma städdag blir lördagen den 4 maj kl. 10-12. Då flyttar vi våra bilar så att vi kan vårstäda carportarna. Påminnelse kommer när det närmar sig. Som vanligt avslutar vi arbetet med att tända grillen och ha lite trevligt tillsammans! Vi håller tummarna för fint vårväder! 

Jord
Det finns fortfarande en jordhög kvar på gården sedan höststädningen. Varsågoda att ta för er, det är bra om jordhögen kommer bort. Det som blir kvar får vi ta hand om på städdagen.

Radonmätning
Mätningen är klar. Alla lägenheter ligger under normala gränsvärden och inga ytterligare åtgärder behövs. Mer om detta på årsstämman.

Miljörummet
För er kännedom så har nu tömningen av våra containrar i miljörummet fungerat bra sedan bilarna kom bort från gatan. Sopbilarna kommer fram ordentligt.

Facebook
Slutligen en påminnelse om att vi har en Facebook-grupp (Brf Rönninge källa). Det är en sluten grupp där bara vi medlemmar kan se inläggen. Där kan alla ta upp smått som stort i vänskaplig anda. Vill man gå med så maila eller kontakta Anette så bjuder hon in er!

Hälsningar styrelsen

Aktuell information

Till att börja med vill vi önska alla ett Gott nytt 2024!

Föreningsstämma
Årets ordinarie föreningsstämma är bokad till den torsdagen den 25 april i Villa Skönvik. Mer information kommer framöver. 

Motioner skall vara inkomna till styrelsen torsdagen senast den 29 februari.

Miljörummet
Vi vill påminna om vad som gäller i miljörummet
– Ingenting får ställas på golvet. Då riskerar vi att containrarna inte blir tömda då SRV inte kommer åt att arbeta.
– Bara sådant som passar i våra containrar och är återvinningsbart får slängas där. Om det är fullt i plastbehållaren så slängs plasten istället tillfälligt som brännbart.
– Grovsopor med mera får man själv ta till återvinningscentralen.
– Den lilla hyllan är endast till för att vi ska kunna byta böcker med varandra. Inga andra saker skall ställas där.                                    

Hälsningar styrelsen