Klippschema för sommaren 2019

Tack för bra jobb under städdagen! 

Vi fortsätter att hålla vår gård fin enligt bifogat klipp- och rensschema. Som vanligt byter vi med varandra om vi blivit tilldelad en vecka som inte passar.

Till klipp och rensschema sommaren 2019

Några i styrelsen har tillsammans med snickaren inspekterat vad som återstår att byta ut av dåliga snickerier. Lite återstår och han kommer att börja arbeta i september igen. Målsättningen är att vara klar innan året är slut.

Senaste nytt från styrelsen

Styrelsen tackar alla för en trevlig och bra föreningsstämma. 

Städdag lördag 11/5
Samling vid grillplatsen kl. 10. Som vanligt städar vi kl 10-12, kl 12-13 bjuder föreningen på grillkorv och fika. Mer information kommer vid samlingen. Vi ber alla att flytta bilarna från carporten så att dessa kan städas.

Alla hjärtligt välkomna!

Övriga aktiviteter
Det händer mycket i föreningen nu och styrelsen ser gärna att ni är delaktiga. Vi vill uppmuntra er att engagera er i följande aktiviteter:

  • Ta fram förslag på färgsättning av fastighetens fasader
  • Undersöka möjligheterna att bygga balkong och altandörr
  • Ordna gårdsfest i slutet av augusti

Tanken är att aktiviteterna ska drivas av medlemmarna och inte av styrelsen. Återkom till någon i styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i någon eller flera av aktiviteterna. 

Styrelsens består nu av följande personer
Lasse Andersson Ordförande
Erik Johansson Sekreterare
Jenti Hansson ansvarig bl. a. för underhåll
Liisa Nykänen ansvarar bl.a. för trädgårdsunderhåll
Pelle Ståhl ansvarig bl.a. för underhåll

Övrig information

  • Snickarna fortsätter underhållet av våra hus under de närmaste månaderna
  • Grannen bakom huset 25-31 kommer att byta ut planket mellan tomterna