Besiktning av fläktar på onsdag, den 7 november

Som vi informerat om genom e-post, kommer det att genomföras en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) på onsdag. Tiden är kl. 11-15. OVK innebär att en besiktningsman måste komma in i alla lägenheter för att mäta luftflödet över spisen och i badrummet/badrummen.

Innan kontrollen behöver ni tvätta och dammsuga fläktfilter och fläkttrumma (så långt det går). Besiktningsmannen behöver inte in i fläktskåpet om det inte är så att det är dåligt luftflöde. Dra ur sladden vid rengöring. Instruktion för rengöring av ventilationsfläkt finns på hemsidan

Ni som inte är hemma kan lämna nycklar till Johan Skog i nr 7. Märk nyckel med ditt gatunummer.

Hälsningar styrelsen