Fiber, årsstämma, ballofix & halt på gården

Fiber
På extrastämman i december tog vi beslutet att låta Stadsnät erbjuda våra medlemmar fiber. Erbjudandet innebär inga kostnader för föreningen. Stadsnät har delat ut information till alla. I informationen finns det kontaktuppgifter så att ni kan kontakta Stadsnät direkt om ni har några frågor.

Varje medlem måste gå in och själv anmäla sig på Stadsnäts hemsida. För att hitta anmälan, skriver du din gatuadress i sökfältet på startsidan och går vidare därifrån. Du behöver mobilt bank-id för att komma in.

Stadsnät är inte själv leverantör av tjänster, utan sysslar enbart med fiberinfrastruktur och har då ett så kallat öppet nät, där alla leverantörer får vara med. I det erbjudande vi fått så är det Viasat som är leverantör av TV, vilka som blir bredbandsleverantör är inte riktigt klart, Stadsnät kommer att göra en upphandling med leverantörerna i deras nät när de vet hur många beställningar de fått in. Med erbjudandet ingår fiberinstallation, plus bredband 1000/100 mbit och TV, ett baspaket under 24 månader. Man kan dock under denna tid om man t.ex. vill ha fler TV-kanaler lägga till det och då betala lite mer i månaden.

Vårens årsstämma
Styrelsen planerar för vårens stämma. Har ännu inte datum, men undersöker tillgängligheten på lokal i skrivandes stund. Eventuella motioner ska vara inne till styrelsen senast 11:e mars.

Ballofixer
I varje lägenhet sitter det kulventiler, ofta kallat Ballofixer, som används för att stänga av och på vattnet till våra vattenkranar, tvätt och diskmaskiner samt toaletter. Dessa är placerade i kök och badrum. Det är viktigt att ventilerna går att öppna och stänga utan att de är för tröga. Därför bör de motioneras 1-2 gånger per år. Detta gör ni lämpligen genom att öppna och stänga dem några gånger och kontrollerar att de är mjuka och följsamma. Om de skulle vara tröga så är det viktigt att ni inte tar i för att rucka dem, då kan de gå sönder och orsaka vattenläcka.

Halt på gården
Vintervädret har gjort att det är väldigt halt. Tyvärr snöröjs inte gångvägen vid södra carporten av snöröjningsbolaget då det inte ingår i avtalet, men vi hoppas på att vi kan få med det inom kort. Fram tills det är löst så måste vi hjälpas åt att sanda. Sand och skovel finns i sandlådorna. Tänk också på att sanda framför era brevlådor så att våra brevbärare kan gå hyfsat säkert.