Arbete pågår

Som ni säkert lagt märke till så är snickaren tillbaka på gården. Nu arbetar han med att byta ut en av ytterväggarna på östra carporten. Väder och vind har gjort att plankorna ruttnat nedtill.

Om ni undrar varför inte utbytta räcken och andra delar blir målade så är det helt enligt plan. Det fungerar inte bra att måla omgående på impregnerat virke. Därför avvaktar vi en tid för bästa resultat.