Medlemsinformation februari

Förennigsstämma 2020
Året föreningsstämma kommer att vara tisdagen den 14 april. Vi ses då i Villa Skönvik, som förra året. Separat kallelse kommer.

Stadsnät fiber
Det har kommit många frågor om fakturor och installation. Ett förtydligande: det enda föreningen är involverad i är grävningen för fibern på gården. Grävningen möjliggjorde för varje medlem att själv sluta enskilt avtal med Stadsnät. Många har slutit avtal, andra inte och vissa har valt att få fibern installerad utan att använda den. Angående betalningen så betalar vissa per månad och andra allt på en gång. Eftersom det är enskilda avtal är inte föreningen involverad och har därför ingen aning om hur det ser ut bland medlemmarna.

Ni som enbart tar baspaketet från Viasat ska inte betala för tv-boxen, då den ingår då.

Färgssättningsgruppen
Förslag på färgsättning presenteras på stämman.

Vårens kalendarium
2 mars: Sista dag för motioner till föreningsstämman 
14 april: Föreningsstämma 
25 april Städdag