Inställd städdag 25 april

Hej Alla!

Eftersom vi fortfarande är uppe i en viruspandemi har vi i styrelsen beslutat att ställa in vårstädningen som var planerad till på lördag. Vi bedömer att den kan vara svår att genomföra utan att vi får närkontakt med varandra. Under nuvarande förutsättningar bör vi inte heller träffas kring eldstaden för att grilla korv och fika. I år har vi inte så mycket större saker som vi absolut måste göra just nu. Lite arbete finns, men det kan lösas på annat sätt.

Det är tråkigt att ställa in aktiviteter då vi träffas och kan ha trevligt tillsammans. Vi hoppas att det är möjligt att ses som vanligt till höststädningen. Då får vi ta igen det vi förlorar under våren med lite mer festligheter än vanligt.

Med vänlig hälsning styrelsen