Årsstämma 2021

Hej alla!

Nu börjar vi äntligen närma oss vår, trots detta tillfälliga bakslag i vårvädret. Styrelsen har börjat planera för årets stämma och hoppas på att då rådande Coronaläge tillåter att vi kan samlas under trevliga former. Mer information om detta kommer.

Datum: planerat till torsdagen den 27 maj
Sista datum för att lämna motioner till stämman: 4 april

Övrigt: den planerade ommålningen av våra hus beräknas komma igång senast i maj.
 
Med vänliga hälsningar styrelsen