Motioner till stämman

Eftersom vi skjutit på stämman till augusti så öppnar vi åter upp för motioner till stämman. Välkomna med dessa senast måndagen den 21 juni.

Skicka till kcromnow snabel-a hotmail.se eller lämna till någon i styrelsen.

Vänligen styrelsen