Kallelse till föreningsstämma 6 april 2022

Kallelse till årsstämman har gått ut till alla med e-post eller meddelande i brevlådan. Vi hoppas på stor uppslutning och börjar mötet med att äta och dricka lite gott tillsammans. Det kommer att serveras smörgåstårta samt dryck. Om ni har någon allergi så meddela någon i styrelsen det i god tid.

Dag: onsdagen den 6 april
Tid: kl 18.30
Plats: villa Skönvik
Motioner: motioner ska var styrelsen tillhanda senast den 28 februari

Kallelsen med dagordning för föreningsstämman 2022.

Välkomna önskar styrelsen!