Målningen är klar, dags för slutbesiktning

Målningen av våra hus är klar inom kort, det återstår endast några fönster och dörrar.

En slutbesiktning ska göras tillsammans med målarna på måndag den 25 oktober med start kl 08.00. Då går vi runt på området för att besikta allt som har målats. De ytor som behöver målas på/förbättras kommer att antecknas i ett protokoll och skall åtgärdas innan slutbetalning genomförs.

Vi kan besikta allt som målats förutom det som är gjort på övervåningarna. Vi ringer på och om ni är hemma kan vi besikta även övervåningen. Om ni inte kommer att vara hemma kan ni kontakta eller skicka mail snarast till ordförande eller någon i styrelsen för att påpeka avvikelser som ni tycker ska åtgärdas på just er övervåning. Då har vi det i protokollet när vi besiktigar på måndag.

Mvh Styrelsen

Städdag och vicevärdförfrågan

Städdag
Äntligen dags för en trevlig städdag tillsammans. Vi avslutar med trivsamt samkväm, lite mat och dryck och godispåsar till barnen. En släpkärra kommer att finnas på plats.

När: Lördagen den 16 oktober kl. 10-12
Välkomna!       

Intresseanmälan vicevärd
Styrelsen har beslutat att anställa en vicevärd till föreningen, där önskemålet är att någon i föreningen vill ta på sig den rollen. Det skulle handla om ca 90-100 tim/år där ca 20 tim är styrelsearbete. Hen skulle vara adjungerande i styrelsen samt kunna vara en person som medlemmarna kan vända sig till. Uppgifterna kan till exempel vara gräsklippning, skötsel av träd och buskar på gården, snöskottning, snickeriarbeten och andra mindre sysslor som har med föreningen att göra. Ersättning kommer att utgå. Om intresse finns, kontakta Lasse Andersson, ordföranden.

Mvh Styrelsen