Målningen är klar, dags för slutbesiktning

Målningen av våra hus är klar inom kort, det återstår endast några fönster och dörrar.

En slutbesiktning ska göras tillsammans med målarna på måndag den 25 oktober med start kl 08.00. Då går vi runt på området för att besikta allt som har målats. De ytor som behöver målas på/förbättras kommer att antecknas i ett protokoll och skall åtgärdas innan slutbetalning genomförs.

Vi kan besikta allt som målats förutom det som är gjort på övervåningarna. Vi ringer på och om ni är hemma kan vi besikta även övervåningen. Om ni inte kommer att vara hemma kan ni kontakta eller skicka mail snarast till ordförande eller någon i styrelsen för att påpeka avvikelser som ni tycker ska åtgärdas på just er övervåning. Då har vi det i protokollet när vi besiktigar på måndag.

Mvh Styrelsen