Inbjudan till glöggmingel mm

Glöggmingel
Vi önskar er alla välkomna till glöggmingel på gården. Vi värmer oss både ut- och invändigt med brasa och varm glögg. 

Tid: Söndagen den 5 december kl. 15.00
Plats: Grillplatsen

Välkomna!


Målningen av våra hus
Målningen är nu klar, förutom vissa detaljer som målarna skall åtgärda. Det återstår också vissa snickerier som vi får ta till våren i det normala underhållsarbetet. Budgeten höll. 

Inglasade balkonger 
Alla medlemmar som har inglasade balkonger måste se över konstruktionen då den måste förstärkas för att orka med de tunga glasrutorna.

Vicevärd
Det är inte någon i föreningen som har anmält intresse för uppdraget som vicevärd. Lasse kommer därför att skicka ut offertförfrågan till en extern fastighetsskötare.

Grannsamverkan
Många föreningar har grannsamverkan för ett tryggare område, detta finns att läsa om på vår hemsida bland annat. Vi vill nu efterfråga intresse för att starta igång detta i vår förening. Vi behöver någon som vill vara kontaktperson i denna fråga. Tag kontakt med oss i styrelsen.

E-postmeddelanden via Fastum
Föreningsmeddelanden som skickas via Fastum ska gå ut till alla medlemmar som har anmält en mailadress, men det verkar fallera ibland. Om det är någon som inte får medlemsinformationen, kontakta sekreterare Anette på anettefo@hotmail.com. 

Hälsningar styrelsen