Aktuell information

Till att börja med vill vi önska alla ett Gott nytt 2024!

Föreningsstämma
Årets ordinarie föreningsstämma är bokad till den torsdagen den 25 april i Villa Skönvik. Mer information kommer framöver. 

Motioner skall vara inkomna till styrelsen torsdagen senast den 29 februari.

Miljörummet
Vi vill påminna om vad som gäller i miljörummet
– Ingenting får ställas på golvet. Då riskerar vi att containrarna inte blir tömda då SRV inte kommer åt att arbeta.
– Bara sådant som passar i våra containrar och är återvinningsbart får slängas där. Om det är fullt i plastbehållaren så slängs plasten istället tillfälligt som brännbart.
– Grovsopor med mera får man själv ta till återvinningscentralen.
– Den lilla hyllan är endast till för att vi ska kunna byta böcker med varandra. Inga andra saker skall ställas där.                                    

Hälsningar styrelsen