Om brevlådor & valberedningens förslag

Brevlådor
Ni som fått era hus målade, sätt gärna upp era brevlådor så snart som möjligt. Detta för att värna om brevbärarnas arbetsmiljö.

Hälsar styrelsen

Valberedningens förslag på ny styrelse
Valberedningen föreslår att styrelsen, även fortsättningsvis, ska bestå av 5 ordinarie ledamöter.

1 år kvar
Lasse Andersson
Per-Erik Ståhl
Anette Forsberg

Nyval på 2 år
Anna Haag
Tommy Sund

Hälsar valberedningen Björn Karlsson & Hans Dahlberg