Aktuell information

Årsstämma
Den 26 april kommer vi att ha vår ordinarie årsstämma, boka in datumet i almanackan. Kallelse kommer snart.

Radonmätning
Alla medlemmar kommer att få ett brev från företaget som håller i radonmätningen angående resultatet av mätningen i just er lägenhet. Sammanställning och eventuella åtgärder kommer att redovisas på årsstämman. 

Bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att alla måste kontakta sitt försäkringsbolag själva för att lägga till bostadsrättstillägget. Det ingår inte längre i föreningens försäkring. Se tidigare information.

Nya stadgar
Reviderade stadgar ligger på hemsidan under Dokument i menyn. Samt bifogas Stadgar 2023.

Hälsningar styrelsen