Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Årsmöte 
Bifogat finner ni kallelsen till årets föreningsstämma. Till kallelse och dagordning för mötet.

Tid: Onsdagen den 26 april kl. 18.30
Plats: Villa Skönvik i Rönninge

Justering av föreningens stadgar mm
Den 1 januari 2023 justerades bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. Dessa lagändringar leder till att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Förslag till ändring av stadgar och lite annat material kommer att skickas ut i god tid innan stämman.

Matpreferenser
Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. Vi börjar som vanligt innan mötet med att äta smörgåstårta och dricka något gott. Meddela någon i styrelsen eventuella allergier.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!