Gott nytt år!

Årsstämma 
Styrelsen vill informera om att årsstämman kommer att bli under april månad. Eventuella motioner skall vara inkomna före utgången av februari månad.

Mer information kommer framöver.

Bostadsrättstillägg
Vi vill också påminna er om att teckna bostadsrättstillägg i era hemförsäkringar då detta inte längre ingår i föreningens försäkring.

Vi medlemmar måste uppdatera våra hemförsäkringar

Hej Alla!

Styrelsen ser över alla kostnader vi har i föreningen. Turen har kommit till försäkringen som vi idag har med IF. Under hösten har vi tagit in offerter från åtta olika försäkringsbolag och ser att vi kan få samma försäkringsskydd från konkurrenter till IF, med en betydande lägre kostnad. Därför har vi beslutat att byta bolag. Det som också har framkommit i diskussionerna med försäkringsbolagen samt rekommendationer från sakkunniga är att vi inte ska ha ett kollektivt bostadsrättstillägg. I texten i dokumentet vi länkar till ser ni Fastums rekommendation som ligger till grund för vårt beslut att ta bort det kollektiva bostadsrättstillägg som vi har idag.

Det betyder att varje enskild medlem måste ta kontakt med sitt försäkringsbolag och göra en förnyelse av hemförsäkringen med att lägga till ett bostadsrättstillägg senast den 31/12 -22.

Fastums rekommendation till bostadsrättsföreningar

Hälsningar Styrelsen Brf Rönninge Källa

Budget 2023 med mera

Hej alla!

Styrelsemöte om budget 2023
Styrelsen har haft budgetmöte inför 2023. På grund av det allmänna ekonomiska läget i omvärlden med kraftigt höjda räntor, dyrare el och mycket dyrare fjärrvärme har styrelsen tvingats fatta följande beslut:

  • Hyrorna kommer att höjas med 2,5%
  • Avgiften för helelbil och laddhybrider kommer att höjas med 75%
  • Vi kommer att avvakta med investeringen av laddstolpar
  • Värmen har sänkts med 1 grad, förväntad inomhustemperatur är då 19-20 grader
  • Omförhandla försäkringen, eventuellt byta bolag

Städdag
Vi påminner om städdagen på lördag. Då träffas vi för höstens gemensamma städdag mellan kl. 10-12. Den avslutas som vanligt med korvgrillning och fika. Då kan man också passa på att bättringsmåla om behov finns, det finns färg i alla kulörer. Då kan vi också fortsätta prata om kommande budget och svara på frågor.

Radonmätningen
Förhoppningsvis har alla hängt upp sina radon-dosor enligt bifogad instruktion. De kommer att samlas in runt lucia.

Hälsningar styrelse