Städdag och vicevärdförfrågan

Städdag
Äntligen dags för en trevlig städdag tillsammans. Vi avslutar med trivsamt samkväm, lite mat och dryck och godispåsar till barnen. En släpkärra kommer att finnas på plats.

När: Lördagen den 16 oktober kl. 10-12
Välkomna!       

Intresseanmälan vicevärd
Styrelsen har beslutat att anställa en vicevärd till föreningen, där önskemålet är att någon i föreningen vill ta på sig den rollen. Det skulle handla om ca 90-100 tim/år där ca 20 tim är styrelsearbete. Hen skulle vara adjungerande i styrelsen samt kunna vara en person som medlemmarna kan vända sig till. Uppgifterna kan till exempel vara gräsklippning, skötsel av träd och buskar på gården, snöskottning, snickeriarbeten och andra mindre sysslor som har med föreningen att göra. Ersättning kommer att utgå. Om intresse finns, kontakta Lasse Andersson, ordföranden.

Mvh Styrelsen

Om brevlådor & valberedningens förslag

Brevlådor
Ni som fått era hus målade, sätt gärna upp era brevlådor så snart som möjligt. Detta för att värna om brevbärarnas arbetsmiljö.

Hälsar styrelsen

Valberedningens förslag på ny styrelse
Valberedningen föreslår att styrelsen, även fortsättningsvis, ska bestå av 5 ordinarie ledamöter.

1 år kvar
Lasse Andersson
Per-Erik Ståhl
Anette Forsberg

Nyval på 2 år
Anna Haag
Tommy Sund

Hälsar valberedningen Björn Karlsson & Hans Dahlberg