Om årsstämma och målning

Nytt datum för årsstämman 
Tyvärr måste styrelsen meddela att vi behöver skjuta på stämman igen. Anledningen är att den formella kallelsen kom ut för sent i förhållande till vad som står i stadgarna. Vi ber om ursäkt för detta! Vi vill inte chansa på att genomföra stämman den 17 juni då den riskerar att bli ogiltigförklarad.

Nytt datum för stämman planeras till den 24 augusti.

Apropå frågor från medlemmar 

  •  Enligt informationen ni fick från från målarfirman ska ytterbelysningen tas bort, men detta är inget som kan/ska tas bort av er medlemmar. Vi inväntar svar från firman om hur detta ska hanteras.
  • Vi förmedlar också ett tips från en medlem om att stänga ventilation (ffa fönsters överkant) inför tvätt av husen.
  • Om man själv har svårt att ta ner/sätta upp siffror på fasaden eller något annat praktiskt, be gärna en granne om hjälp eller ta kontakt med oss i styrelsen.
  • De som önskar, att på egen bekostnad, få något ytterligare målat t ex insida av dörr, får själva göra en förfrågan till målarfirman (se kontaktuppgifter i tvättinfon). Observera att den målningen får ske efter att allt måleriarbete som föreningen avtalat är klart.


Vi vill återigen be om ursäkt och även önska alla en fin sommar!
Hälsningar styrelsen

Tvätt & målning av husen, start 7 juni

Här kommer mer information om den kommande målningen, se länken till informationsbrev från målarfirman. 

Till informationsbrevet: Tvättinfo Nr 1

En byggbod plus en liten container kommer att sättas upp på vårt område. Målarna kommer använda sig av vattenkranarna som sitter på våra hus och vi kommer att förse målarna med el. 

Obs!
Det är viktigt att tänka på att vårt område och vår gård kommer att vara en arbetsplats under en tid – så håll extra uppsikt över era barn. 

Dessutom för kännedom, som flera av er säkert noterat, står det jordsäckar på innergården. Jorden är till för jordförbättring av gräsmattan samt att täcka över de små sprängstenarna som kommer upp vid bergets fot och sprider sig ut i gräsmattan.