Budget 2023 med mera

Hej alla!

Styrelsemöte om budget 2023
Styrelsen har haft budgetmöte inför 2023. På grund av det allmänna ekonomiska läget i omvärlden med kraftigt höjda räntor, dyrare el och mycket dyrare fjärrvärme har styrelsen tvingats fatta följande beslut:

  • Hyrorna kommer att höjas med 2,5%
  • Avgiften för helelbil och laddhybrider kommer att höjas med 75%
  • Vi kommer att avvakta med investeringen av laddstolpar
  • Värmen har sänkts med 1 grad, förväntad inomhustemperatur är då 19-20 grader
  • Omförhandla försäkringen, eventuellt byta bolag

Städdag
Vi påminner om städdagen på lördag. Då träffas vi för höstens gemensamma städdag mellan kl. 10-12. Den avslutas som vanligt med korvgrillning och fika. Då kan man också passa på att bättringsmåla om behov finns, det finns färg i alla kulörer. Då kan vi också fortsätta prata om kommande budget och svara på frågor.

Radonmätningen
Förhoppningsvis har alla hängt upp sina radon-dosor enligt bifogad instruktion. De kommer att samlas in runt lucia.

Hälsningar styrelse