Budget 2023 med mera

Hej alla!

Styrelsemöte om budget 2023
Styrelsen har haft budgetmöte inför 2023. På grund av det allmänna ekonomiska läget i omvärlden med kraftigt höjda räntor, dyrare el och mycket dyrare fjärrvärme har styrelsen tvingats fatta följande beslut:

  • Hyrorna kommer att höjas med 2,5%
  • Avgiften för helelbil och laddhybrider kommer att höjas med 75%
  • Vi kommer att avvakta med investeringen av laddstolpar
  • Värmen har sänkts med 1 grad, förväntad inomhustemperatur är då 19-20 grader
  • Omförhandla försäkringen, eventuellt byta bolag

Städdag
Vi påminner om städdagen på lördag. Då träffas vi för höstens gemensamma städdag mellan kl. 10-12. Den avslutas som vanligt med korvgrillning och fika. Då kan man också passa på att bättringsmåla om behov finns, det finns färg i alla kulörer. Då kan vi också fortsätta prata om kommande budget och svara på frågor.

Radonmätningen
Förhoppningsvis har alla hängt upp sina radon-dosor enligt bifogad instruktion. De kommer att samlas in runt lucia.

Hälsningar styrelse

Höststädning och en hel del information

Hej allihopa! 

Trots omvärldens dystra läge hoppas vi att ni alla har haft en skön sommar!
 
Boule
Nu har vi haft höstens första styrelsemöte. Vi konstaterar att det är roligt att boulebanan har blivit använd och vi hoppas på att fler och fler skall hitta dit. Vi vill därför bjuda in till en grundkurs i boule om fler vill lära sig. Välkomna söndagen den 2/10 kl 14.00. Vi bjuder på fika!
 
Laddstolpar
Vi har påbörjat arbetet med att ta in offerter för att upphandla laddstolpar för elbilar. Vi vill därför veta hur många som planerar att skaffa elbil de närmaste 2-3 åren. Maila till Lasse Andersson eller Tommy Sund. 

Grupp för matinköp

Matpriserna har skenat till oanade höjder, tyvärr. Därför har det kommit ett förslag från en medlem om att bilda en ”matinköpsgrupp”. Detta för att göra storköp av billigare matvaror och dela med andra i gruppen då det oftast är svårt att köpa stora förpackningar själv. De som är intresserade av att ingå i en sådan grupp kan höra av sig till Tommy och Elisabeth i nr 7.
 
Stigande kostnader
Vi är tvungna att diskutera åtgärder med tanke på skenande elpriser och höjda räntor. Styrelsen kommer, som under alla år i oktober månad, att ha budgetmöte där vi bestämmer 2023 års underhåll, investeringar och hyreshöjningar. Men redan nu, under sista kvartalet 2022, ser vi att vi kommer att behöva justera avgiften för de som har elbilar i föreningen.

Samtidigt vill vi också passa på att vädja till er medlemmar om förslag på hur vi gemensamt kan sänka kostnaderna för föreningen. Styrelsen tar tacksamt emot förslag, som till exempel att sänka belysningen på gården med 25% dock ej vid carportarna, sänka värmen 1 grad eller annat. 

Radonmätning
Under höstens/vinterns mörkaste månader kommer vi att genomföra en radonmätning. Styrelsen återkommer med mer information angående hur och var mätningen kommer att äga rum. Radonmätningen kommer att ske i totalt 24 lägenheter.

Höststädning
Höstens gemensamma städdag med korvgrillning går av stapeln lördagen den 22/10 kl 10-12. Välkomna!

På höststädningen kan vi också prata vidare om ovanstående åtgärder.

Hälsningar styrelsen